Petr Jansa - rozcestník

Aneb co je či bylo v mém životě důležité


Konstelace (nejen rodinné)

S rodinnými konstelacemi jsem se poprvé setkal někdy v roce 2006, krátce poté, kdy jsem objevil nevlastní sestru a začal pozvolna tušit, nakolik rodinné propletence ovlivňují můj život. Během konstelačního výcviku u Jana Bílého (2010-2011) a následně u zalakladatele konstelací Berta Hellingera jsem si osvojil systemický (konstelační) pohledd na svět, což pro mě znamená vnímat dění okolo sebe z hlediska celku. Někdy je to náročné, ale skoro vždy osvobozující, takže: Vřele doporučuji!

Konstelační semináře

Leták - konstelační večery v Rybalce
Leták - sobotní konstelace na Říčkách
Nedělní konstelační večery v Rybalce pořádáme společně se ženou od dubna 2014.

Od jara 2016 nabízíme též Sobotní celodenní konstelace na chalupě v Říčkách v Orlických horách, kde lze nad rámec semináře přenocovat před a po akci a strávit tak v horách celý víkend.

Semináře jsou otevřeny pro veřejnost a jste srdečně zvání - tady je stránka s letákem, aktuálními termíny a bližšími údaji.

Konstelační práce s pracovními týmy

Konstelace lze dobře využít také v rámci pracovního kolektivu, oproti klasické supervizní práci nebo týmovému koučinku mají tu výhodu, že velmi přirozeně a snadno lidi sbližují. V uzavřeném kolektivu fungují tedy konstelace zároveň jako chráněný prostor pro společná témata, tak jako team-building - více viz konstelační práce s pracovními tými.


Logo carsharing

Carsharing a projekt Sharujeme.cz

Carsharing jako myšlenka se mi zalíbil někdy v roce 2006. V dubnu 2011 jsme se pustili do sharování našeho auta se dvěma dalšími rodinami a do stejné doby spadá i nápad, otevřít námi ozkoušený decentralizovaný systém sharování dalším lidem...

Sharujeme.cz - místo pro carsharing a sdílení dalších věcí Výsledkem je projekt Sharujeme.cz, který běží od září 2012 a kde máte i vy možnost zapojit se do sharování.

Do budoucna by šlo systém rozšířit z aut na další věci, které jsou užitečné, ale zbytečně drahé nebo neskladné, aby je vlastnil úplně každý. Nebo na sousedské služby.

Shiatsu

Shiatsu Petr Jansa
Shiatsu a vše, co s ním souvisí, má samostatnou podstránku tady.

Pokud se chcete na Shiatsu objednat, tady najdete ceník a kontakty.

Shiatsu je masáž i celostní léčitelské umění. Práce s tělem a s nehmotnými částmi naší osobnosti se při shiatsu prolíná způsobem, který je jedinečný a mě osobně dělá velmi dobře jak v roli dávajícího, tak přijímajícího.

Již během tříleté Darja Shiatsu school, kterou jsem ukončil roce 2008, se setkávání s druhými lidmi při shiatsu postupně stalo samozřejmou součástí mého života, stejně jako kurzy, na kterých jsem v letech 2008-2011 společně s kolegy předával umění shiatsu dál.

Od roku 2010 věnuji hodně energie vzniku překladu výborné knihy o zen-shiatsu od Caroly Beresford-Cooke, která vyjde česky na jaře 2016 v nakladatelství Synergie.


Říčky

Chalupa v Říčkách
Chalupa v Říčkách je můj druhý domov a sdílené místo k pobývání pro celou řadu lidí. Jsme rádi, že na chalupu jezdíte - je příliš veliká na to, aby ji využívala jen naše nepočetná rodina, tak ji za přátelskou cenu nabízíme přátelům a kamarádům, kteří sem zase berou své přátele a kamarády, jak kapacita dovolí. V roce 2013 jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce, která v posledku přináší velkou úlevu a radost, byť cesta k ní je místy klopotná... Chalupa v Říčkách

Více na strance Říčky 2.0 nebo ve skupině Říčky 62 Community na FB.


Právničina

Aktuálně: V současné době se angažuji na pomezí právního poradenství a mediace. V konzultačním modu pomáhám klientům hledat a nalézat vhodné slovní vyjádření jejich vnitřního postoje - ať už při jednáních, při koncipování smluv nebo podnikatelského záměru. Ohniskem mého zájmu jsou zdravé vztahy, jejichž základem je jasné pojmenování toho, co daný vztah jeho účastníkům přináší. Při práci uplatňuji  systemické vidění světa získané díky konstelacím (viz výše) a znalost práva zůstává v pozadí. Do budoucna bych proto chtěl pracovat v tandemu s advokátem, který by moje služby doplňoval a mohli jsme v uvedeném duchu poskytovat komplexní právní služby.

Historie: Práva jsem začal studovat hned po logice za přispění několika neuvěřitelnch náhod. To, že jsem školu v roce 2008 také dokončil a v roce 2009 získal titul JUDr. už nebylo náhodou, ale výsledkem soustředěného zkoumání, co právnické řemeslo vlastně v jádru obnáší: Na právu mě nikdy nebavily bezduché paragrafy a prolobované výjimky z výjimek. Co se mi naopak zamlouvá, je způsob, jakým pávo dovede pracovat s principy a hodnotami, když se ho chopí ti správní lidé. V profesní rovině mi právničina přinesla tři veledůležité pracovní zkušenosti:
  1. V advokátní kanceláři Weinhold Legal jsem okusil, jak se s přebujelými normami pracuje v komerční sféře a získal pár dobrých pracovních návyků. Náročné pracovní tempo jsem souběžně se studiem vydržel rok a půl.
  2. Na Úřadu vlády jsem si osahal, jak ta záplava předpisů, která nás obklopuje, vlastně vzniká. V roli toho, kdo dohlíží na řádnou implementaci práva EU do našich zákonů. Naplno jsem zde také prožil ambivalentní postoj Čechů k Evropské unii.
  3. V Transparency International jsem vedl právní poradnu, zažíval marnost (protože většina otázek související s korupcí nemá právní řešení), neutuchající mediální pozornost i radost z drobností které se podařily. K těm hmatatelným patří kromě nesčetných setkání s výjimečnými lidmi tři publikace, z nichž první dvě jsem přímo tvořil a třetí inicioval:

Afrika

Afrika - černá a věrná fena Afrika je nejen černý kontinet, ale také naše věrná společenská fena. Abychom našli páníčky pro Afričí štěňata (Afričančata), udělal jsem Africev létě 2010 samostatnou podstránku se spoustou fotek zde.

Aikido

Aikido - mírumilovné bojové umění. To je charakteristika a zároveň název knihy Stefana Stenudda, kterou vřele doporučuji. Samozřejmě je ale lepší Aikido cvičit, než o něm číst - více než čtyři roky jsem cvičil v klubu Aikido Vinohrady a vlastní zkušenosti mohu dále doporučit Sei Aikido Dojo a Aikido Cheb. Od léta 2012 do začátku roku 2014 jsem měl ve cvičení pauzu, od té doby zase cvičím, ale už ne tak pravidelně...

Creative Commons

Licencním Creative Commons a souvisejícím tématům jsem se věnoval v závěřu studia práv a několik let poté. V druhé půli roku 2012 jsem se z této oblasti stáhnul a už jen pozoruji z povzdálí, co se v oblasti děje.

Domovská stránka projektu Creative Commons.
České stránky věnované licencím CC.
Moje diplomová práce věnovaná CC.
Kniha Lawrence Lessiga Free Culture: ČESKÝ PŘEKLAD a ANGLICKÝ ORIGINÁL.

Prezentace k tématu Creative Commons:

VŠCHT v Praze, listopad 2009 - obecná prezentace pro uživatele licencí CC
Konference "České právo a informační technologie" v Hrotovicích - prezentace pro právníky zaměřená na změny autorského zákona, které by licencím Creative Commons prospěly.
CC salon Praha, prosinec 2011 - stručné poznámky ke kontextu, historii a budoucnosti licencí CC.
V4 paradigm shift in copyright workshop, March 2012 - notes for presentation at Budapest workshop.
Debata na FAMU "Autorská práva, kultura kopie, sdílení a umělecká tvorba", duben 2012 - poznámky k debatě.

Logika

Logiku jsem studoval na FF UK v letech 1997-2003. Gödelovy věty o neúplnosti a nerozhodnutelnosti a jiné lahůdky se těžko vysvětlují nezasvěceným, snad proto jsem se na závěr studia uchýlil více k logice neformální, která se odehrává v přirozeném jazyce, a které jsem věnoval diplomku a dva semestry výuky na PedF UK pro budoucí učitele společenských věd. Výuka logiky mě také oklikou přivedla ke studiu práv. Neformálnost a hloubku logických paradoxů ale lze kombinovat, což dokazují kni.hy, které jsem si v době studia oblíbil a které doporučuji:

Raymond Smullyan: Jak se jmenuje tato knížka? (V originále: What is the Name of this Book?)
Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. (od roku 2012 k mání též v českém překladu!)

Ke stažení z vlastní tvorby:

DP: Logika jako součást předmětu „Základy společenských věd“ - tělo práce, příloha I, příloha II, příloha III
Handouty pro učitele ZSV na PedFUK: varianta I, varianta II, test, přehled knih o logice využitelných v ZSV

Creative Commons License Diplomku i handouty si můžete stáhnout a dále užívat za podmínek licence
Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika