chalupa

Rekonstrukce chalupy v roce 2013 a následujících

Vize: celý vnitřní­ prostor obyvatelný, méně věcí­, teplpo skoro všude, snadnější­ obsluha a údržba

Projektová dokumentace

Hlavní­ prvky rekonstrucke: nová zateplená střecha (hotovo), tři nové pokojí­ky v druhém patře, společný prostor větší­ než sednice v první­m patře, vytápění­ podkroví­ krbovou vložkou v chlí­vě, druhá (teplá) koupelna na půdě, nová kachlová kamna v sednici (hotovo), kořenová čistička (hotovo), voda v kuhyni i v zimě, ...

Rok 2013 byl ve znamení otevřené střechy a velkých změn, pro rok 2014 jsme se rozhodli zvolnit, částečně proto, aby chalupa mohla začít sloužit svému zamýšlenému účelu - pobývání v horách...
Jste tedy zváni přijet, přičemž ubytování­ budeme zajišťovat v kvalitě dle aktuální­ho rozpoložení­ podkroví - ve vlastním spacáku nebo s vlastním povlečením, většinou na matracích na zemi. Budeme rádi, když se zapojíte do chalupních prací, ale není to rozhodně povinné. Více info osobně.

Další vývoj rekonstrukce i chalupní novinky můžete sledovat na Facebooku v uzavřené skupině, kam se můžete přihlásit: https://www.facebook.com/groups/192886480862064/

Ví­kend 4.-6.4. 2014

Jarní radovánky - pustili jsme se do vyrovnávání terénu kolem čističky a vysadili řadu mladých boučků podél silnice a vrby podél potoka.

Ví­kendy 25.-27.10. a 15.-17.11. - Úklid a zazimování­, pro letošek končí­me!

Z tesařů Ondřeje a Zipa se stali pokrývači a zatí­mco se oni věnovali pokládce krytiny, nás čekal úklid, při kterém jsem dost trpěl, protože jsem ještě nemohl pořádně nic dělat a jenom jsem rozděloval práce, což je psychicky dost náročné... ...fotky ní­že jsou pro letošek výsledná podoba chalupy, přibylo už jen pár chybějí­cí­ch šindelů na hraně střechy u potoka a stří­ška na spodní­ hraně ští­tu (tu nafotí­me, až pojedeme na chalupu o vánocich). V rámci úklidu jsem taky dával dohromady faktury, které se nám od začátku rekonstrukce nahromadily, koho by to zají­malo, tak se může podí­vat tady.

        oblinky zblizka
pohled od ÄŤistiÄŤky
pohled z kopce

Ví­kend 3.-8. ří­jen 2013 - Přátelé děkujem!

Byl jsem tou dobou trochu mimo dění­, tak přebí­rám Hančin text a fotky z Facebooku:
Po té, co si muž vysloužil přezdí­vku hruška nebo švestka, jsem ve čtvrtek dopoledne hodila Kubu do K.Varů a přejela na chaloupku (dí­ky Michale za odvoz do Rychnova :-) ). V pátek ráno dovezli střešní­ krytinu, krásné plastové šindele. V pátek pak dorazili pomocní­ci - Honzí­k Chvátal s dětmi, Honza Mečí­ř, Honza Truhlář s Radkou a dětmi, Robin, a Marek, Terka Ĺ tysovi s dětmi... Paráda. Dostavil se komí­n, zalatičkoval se vikýř, připravil ští­t na zaplachtování­, kořenovka se doskládala, uklidila se řádně sednice a zútulnila. Ale taky se stihla sobotní­ sauna, večer s kytarou, dobré jí­dlo, děti měly bojovku po lese a vůbec vyšlo pěkné počasí­. Velké dí­ky patří­ rodině Davidových, kteří­ nám půjčili chalupu na ubytování­ našich pomocní­čků. Dí­ky všem!!! V neděli večer dorazil kamnář Honzí­k a stihl vyspárovat kamna mohérovou barvou (skoro bí­lá), nalakovala se dví­řka od trouby, v komí­ně se zadělala dí­ra či co..Spát jsme šli ve 3:20 a ráno přijeli tesaři a koukali, co vše se stihlo. Dodělali co měli a dnes foukači mohli konat... Jupí­. O ví­kendu se bude pokrývat střecha krytinou.
práce za komínem
práce na vikýři
kopa dětí
přivezli krytinu

30. září­ - pád stavitele...

Už o ví­kendu 27.-29. září­ bylo slunečné babí­ léto a mělo pokračovat další­ dva týdny - ideální­ podmí­nky pro dodělávky všeho druhu a hlavně pří­pravné práce pro foukanou izolaci na střeše, věnoval jsem se "půlštočkům" podél střechy a sponkování­ vymezovací­ folie, zatí­mco tesaři kompletovali "druhý" krov (viz foto). V pondělí­ jsem pokračoval na druhé straně střechy pod vikýřem a shůry přišlo důrazné upozornění­, že pro letošek bychom měli rekonstrukční­ práce ukončit, a nechat si něco taky na pří­ští­ rok. Spadl jsem ze střechy jako hruška (tesaři mi od té doby jinak neřeknou) a zlomil si dva obratle - relativně šikovně, jsou na svém mí­stě a není­ třeba je operovat. I tak jsem si skoro dva týdny poležel v Rychnovské nemocnici a do Vánoc budu nosit korzet a srůstat...
Krov nad krovem - vzniká dutina pro foukanou izolaci
Tady je to vidět v detailu - celý prostor mezi OSB deskami a "druhým" krovem přijde vyfoukat celuózou
Shromádění okolo "hrušky" - kromě záchranářů přijely dvě sanitky z Rychnova...


15.-20. září­ - boří­me kamna a staví­me nová

Třeté "velká" akce (po střeše a kořenovce) naplno postihla rekonstrukcí­ zatí­m nedotčenou sednici. Tu bylo třeba nejdří­ve vyklidit, zakrýt zbývají­cí­ nábytek a v pondělí­ ráno jsem se s vervou pustil do rozebí­rání­ starých kamen (to šlo dobře), boření­ soklu (to šlo hůř) a formátování­ betonové podlahy (to šlo fakt špatně). V podvečer dorazil kamnář Honza Křivonožka s rodinou a pomocní­kem Tomášem a v úterý se pánové pustili do budování­ nových kamen. Výrobci kachlů nám připravili překvapení­ - dodali kachle, v krémově zelené barvě, kterou jsme si původně vyhlí­dli, jeli se na ni podí­vat až do Letovic, ale nakonec si vybrali jinou, protože od té naší­ neměli na prodejně ani jeden vzorek - nechtěli jsme kupovat zají­ce v pytli, ale stejně to tak nakonec dopadlo, a je to dobře, protože roh sednice je tmavý a světlá barva mu může jenom prospět. Kromě sporáku v sednici (tak se kamnům na vaření­ správě ří­ká) jsme se věnovali i další­m ohniští­m - znovu jsme zrpovoznili chlebovou pec a v chlí­vku (tedy pánském klubu) umí­stili mí­sto krbu krbovou vložku, kterou Honza také přivezl. 
Takhle vypadala nová kamna na papíře...
Z ohnivých debat kolem stavby kamen v sednici nakonec vyplynulo, že i ve velké mí­stnosti (meditačce) nahoře bychom rádi měli ohniště - a hned jsme s Honzou naplánovali ní­zkonákladová akumulační­ kamna. Pokud na ně dojde zaokrouhlil by se počet ohnišť v domě na pět, což se zdá být tak akorát :-)

Bratři Křivonožkové staví kamna
Petr a Kuba jim pilně pomáhají

Takhle se lepí nová roura
Večer testujeme fungování chlebové pece - štrůdlíčky obzvlášť vypečené
Fity opravuje usazuje ÄŤepici na komĂ­nÄ› - vlastnĂ­ vahou...

Archeologický nález - průduchy ze zadní části chlebové pece
Takto se mistr kochá (skoro) hotovým dílem (chybí římsa).
ZDE NALEZNETE ALBUM S DALŠÍMI FOTKAMI KE STAVBĚ KAMEN
A TADY JE ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK O TOM, JAK SE NĚKDO O TOTÉŽ POKUSIL SVÉPOMOCÍ

15.-18. srpna - stavba kořenové čističky

Stavba kořenovky probí­hala v rychlém sledu. Stavební­ dozor Michal Šperling přijel se základní­mi součástkami (septik, fíłlie, regulační­ šachta) již 14. srpna večer, kdy proběhlo předběžné rozměření­, abych mohl hned za kuropění­ vyrazit do Ústí­ pro trubky a kolena. Také Jirka Grund si svůj bagr zaparkoval u chalupy už večer a v devět hodin ráno se začalo hrabat... ...strouha od starého septiku k novému, dí­ra pro nový septik, který jsme už kolem třetí­ hodiny odpoledne usazovali do živého betonu, a následně jáma pro kořenový filtr. Michalův pomocní­k Laco v mezidobí­ pracoval na kaskádě tůněk za chalupu, které by nám měly vrátit kontakt s potokem ukrytým ve stále hlouběhi vymletém korytě. Pátek padl na tvarování­ kořenového filtru a jeho vystlání­ geotextilií­, nepropustnou folií­ a osazení­ prostupy na vstoku a výtoku. Když nás Michal v pátek večer opouštěl, byly základní­ součástky na svém mí­stě. V sobotu jsme s Lacem napojili odpad ze starého záchodu, sprchy a kuchyně a připravili trubky do nové koupelny v patře, zatí­mco Jirka s tatí­nkem se dvěma bagry plnili kořenový filtr štěrkem... ...tí­m skončila fáze hrubé stavby a kotřenovka je funkční­. Dokončovací­ práce - obkládání­ kořenovky kameny, osazení­ rostlinami, terénní­ úpravy v okolí­ - se nejspí­š protáhnou ještě do další­ch let, ale i s nimi jsme během srpna a září­ notně pohnuli - viz foto.

Septik o velikosti 6 kubĂ­kĹŻ
Septik již usazený v díře
Kolemjdoucí si myslí, že stavíme bazén...
Zavážet kořenový filtr kameny přijely hned dva bagry
Při obkládání čističky kameny jsme hojně využívali dětskou práci
O týden později přijel Michal čističku osadit

14. srpna - testování­ hliněných omí­tek

Na moje narozeniny kromě štěněte piva a gratulantů ze sousedství­ dorazila na jednodenní­ návštěvu architekta Kateřina Šmardová, která se věnuje hliněným omí­tkám. Cí­lem návštěvy bylo prozkoumat před stavbou kořenovky kvalitu naší­ hlí­ny, abychom věděli, kolik si jí­ máme dát stranou na omí­tky - celé odpoledne jsme se tedy věnovali hnětení­ a patlání­ hliněných omí­tek v různých poměrech hlí­ny, slámy a pí­sku. Hned se ukázala jedna z výhod hliněných omí­tek - dospělí­ i děti se v nich mohou patlat holýma rukama a je to nejenom neškodné, ale dokonce hluboce uspokojují­cí­.
PATL�ME HLINĚNOU OMÍTKU

26.-28. července - striptýz přední­ poloviny (střechy)

Přední­ polovinu střechy jsme nakonec sundavali ve třech - s Tomášem a Ondřejem, který dorazil po noční­ šichtě v sobotu po obědě. S úklidem dřevěné "suti" pomáhaly svorně naše ženy. Dí­ky zkušenostem z dubna jsme při sundavání­ starých plechů maximálně využí­vali gravitaci a lépe šly sundavat i šindely, protože nosné latě byly zdravější­ než na zadní­ části střechy. Úspornější­ jsme byli i při následné likvidaci materiálu - prostě jsme šindele nakupili na hromadu a pří­padné řezání­ na poloviny nechali na později (Tomáš se projevil jako expert i v tomto ohledu, nejen na skládání­ kamene).

Loupeme pernĂ­ÄŤek
Loupeme i z druhé strany
Úklidová četa
Hotovo


19.-25. července - dostává tvar nové zápraží­

Na delší­ prázdninový pobyt dorazili Tomáš s Olí­, když se nasytili spánku a společného toulání­ po rozkvetlých lukách, uchvátil Tomáše tvůrčí­ duch dávných stavitelů a jal se skládat z kamenů nové zápraží­, jehož dokončování­ trvalo další­ dva měsí­ce po jeho odjezdu. Na fotkách je zachycen výsledný tvar - schodiště obkružují­cí­ kmen javoru a dřevěný "porčí­k" lemovaný kamenou zdí­ a napuštěný dřevní­m térem (dí­ky Slávku!).

Kopeme s Kubou
Dřevěné kolo
Porčík slouží už za pochodu
Skoro hotovo - zbývá natřít
ZDE NALEZNETE ALBUM S DALĹ íŤMI FOTKAMI KE STAVBÄš Zí�PRAĹ˝íŤ

8.-18. července

Tesaři čile tvoří­ (viz fotky), my jim v tom po svém asistujeme. Nejfotogeničtější­ je pochopitelně konstrukce vikýře, který vyadá v reálu ještě lépe než na Jankově vizualizaci, a to je co ří­ct. Kromě toho jsme vybrali kachle na nový kachlový spolrák do sednice, rozdali pár kusů přebytečného nábytku (dí­ky Olí­!), spálili ší­pky, které od Markova zásahu dí­ky vedrům pěkně proschly, a spoustu další­ch drobností­.

novĂ˝ krov
oblina vikýře

likvidace šípkového pole
nový dřevník - zastřešený a naplněný

prodloužený ví­kend 5.-7. července - chalupa je zadaná

Marek s rodinou a přáteli se ujali dvou velezáslužných úkolů - přesunuli dřevo ze starého dřevní­ku do nového, aby se starý dal přestěhovat před kopání­m čističky, a zlikvidovali polovinu ší­pků!

ví­kend 28. - 30. června - drobné práce dle počasí­ a nálady

Byli jsme na chalupě celý týden. V jeho závěru nám přestalo sloužit auto, dí­ku Ĺ umí­kovi, který obětavě přijel v neděli na otočku z Prahy jsme se nejen dostali odsud zpět do civilizace, ale také jsme dokončili střechu dřevní­ku - dí­ky!

27. května - 25. června - předěláváme projekt

Koncem května, když konečně přestalo pršet a mohli jsme začí­t budovat, jsme opustili původní­ projekt a začali tvořit nový... ...do otevřené střechy sice trochu zatéká, ale podle naší­ feng-shui poradkyně je právě to čas, kdy dům hledá svoji novou s identitu a kdy (podobně jako v prenatálu před zrození­m nového člověka) se věci dějí­ vlastní­m tempem a nelze na ně tlačit. To neznamená, že jsme lenili, naopak, čile jsme konzultovali s architektem, stavařem, statikem, řemeslní­ky, dodavateli a všemi, kdo na chalupu zaví­tali, malovali jsme plánky (spousty plánků) a dokonce tvořili návrhy (viz ní­že, dí­ky Janku!). Je to proces, který pokračuje, ale v důležitých věcech (jako třeba střecha) máme už jasno :-)
Paraleně s tí­m jsme pokračovali v rozdávání­, prodeji a likvidaci přebytečných věcí­ a zbytků stavební­ho materiálu, a vzniklo i pár věcí­ nových, napří­klad dřevní­k vedle červeného jeřábu (viz foto), který je zatí­m také bez střechy, aby ladil s chalupou...

skica zaprazi bez podsine
skica zadni strany chalupy  bez garaze a s velkym vikyrem
skica zadni strany chalupy  bez garaze a s velkym vikyrem
novy drevnik pod jerabinou

24. - 26. května - volný ví­kend

Možnost na chalupě pobýt jen tak, tesaři možná budou pracovat, vstávají­ brzy :-)

cca 15. - 21. května - druhý komí­n, práce "co dům dal"

Ukázalo se, že kromě velkých akcí­ jako byl "steřiptýz střechy" se práce částečně odví­její­ od počasí­ a od toho, jaká sestava se na chalupě sejde - tak, aby to bylo účelné a dotyčné to bavilo. Naštěstí­ jde mnohé věci dělat paralelně a na pořadí­ zas až tolik nezáleží­.

10. - 12. května - volný ví­kend

Pokud máte zájem, obyvatelná je aktuálně sednice (kde je oproti standardní­mu uspořádání­ naví­c jedna dvoupostel), mlý pokojí­k dole u sednice a pokoj nad sednicí­, do zbývají­cí­ch pokojí­ků při dešti kape. I tesaři jsou pryč, tak můžete pohlí­dat dřevo.

1. - 8. května - Tesaři, komí­n, aukro a boření­ podsí­ně

Tesaři navezli materiál a pustili se do obnovy shnilých trámů. O ví­kendu se nám podařilo nastavit do výšky jeden z komí­nů (dí­ky Stando!) a tři ženy, které dorazily pomohly Hance probrat bedny z porcelánem a pověsit vše na aukro - viz tady (pokud by se vám něco lí­bilo, volejte Hance, bude mí­t radost!). Od pondělí­ do středy byli opět v převaze muži, tak jsme se pustili do podsí­ně a odhalilli původní­ průčelí­ chalupy v celé jeho kráse - viz foto.
Tyhle stránky nechci fotkami úplně zahltit, bohatší­ fotogalerie dáváme na FB do uzavřené skupiny Ří­čky 62 Community, pokud jsme vás tam ještě nepřizvali a chtěli byste tam vidět, tak se prosí­m ozvěte.
Přijela prkna na podhledy
Tesařina začíná
Boření podsíně - pauzička
Bez podsĂ­nÄ› ve veÄŤernĂ­m slunci

25.dubna-28.dubna - Úklid

Spoušť po minulém ví­kendu (hlavně haldy starých šindelů, téru a další­ hmoty) jsme nakonec likvidovali v čtyřčlenné čtyřgenerační­ rodinné sestavě - Kuba, Petr, Bolenka, babulka. Dle individuální­ch možností­ všichni pracovali na plné obrátky... ...Kuba s prababičkou mimo jiné na pí­skovišti.
Kuba s Afrikou a prababiÄŤkou

Ví­kend 19.-21.dubna - Dějství­ prvé: Striptýz zadní­ poloviny (střechy)

Osm mužů, tři ženy a tři děti a jeden pes. Dí­ky všem, kdo dorazili i těm, kdo drželi palce z povzdálí­!
Tady je pár ilustrační­ch fotek pro představu:
Slavnostní nástřih
CelkovĂ˝ pohled
Detail
Společný oběd
Pohled z druhé strany
UnavenĂ­

Změna! Ví­kend 12.-14.dubna - Žádná větší­ akce

Pořád pří­liš mnoho sněhu... odkládáme začátek o další­ týden.

Ví­kend 5.-7. dubna 2013 - Předehra: Rozlučka se starou (střechou)

Rozlučkový ví­kend se nakonec nekonal, zůstali jsme v Praze, čekali na pří­chod jara a sbí­rali sí­ly.